ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2023

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση ενός/μιάς (1) υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου-ΕΕΔΑ

PDF | Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση ενός/μιάς (1) υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου-ΕΕΔΑ