ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση είκοσι εννέα (29) υπαλλήλων στην Γενική Γραμματεία Συντονισμού και στην Ειδική Γραμματεία Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου της Προεδρίας της Κυβέρνησης

PDF | DOC | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση είκοσι εννέα (29) υπαλλήλων στην Γενική Γραμματεία Συντονισμού και στην Ειδική Γραμματεία Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου της Προεδρίας της Κυβέρνησης