ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για αποσπάσεις προσωπικού για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

PDF | DOC | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για αποσπάσεις προσωπικού για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών