ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)