ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX-Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων