ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινή Επιχείρηση «Παγκόσμια Υγεία», Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκών και αναπτσσόμενων χωρών στον τομέα των κλινικών δοκιμών (Global Health EDCTP3 Joint Undertaking)

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινή Επιχείρηση «Παγκόσμια Υγεία», Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκών και αναπτσσόμενων χωρών στον τομέα των κλινικών δοκιμών (Global Health EDCTP3 Joint Undertaking)