ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην GD AGRI της ΕΕ

PDF | DOC |Ανακοίνωση Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού

Σύμφωνα με το Α.Π. 66/8-1-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δημοσιεύσει ανακοίνωση για την πλήρωση θέσης συμβασιούχου υπαλλήλου, με βαθμό AD 5.
Πληροφορίες για τη θέση αυτή καθώς και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/selection-procedures/index_en.htm

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν απευθείας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
AGRI-SELECTION-AT@ec.europa.eu

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις ανωτέρω θέσεις λήγει στις 20-1-2013.