ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (Ε.Υ.Ε.Δ)

PDF | EoI-HQ (AST)-TA2b-AST4-Security Assistant-297753 | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (Ε.Υ.Ε.Δ)