ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ