ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Γενικού/ής Διευθυντή/ντριας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Γενικού/ής Διευθυντή/ντριας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)