ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Γεν.Διευθυντή/Διευθύντριας στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

PDF | PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Γεν.Διευθυντή/Διευθύντριας στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ