ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 04 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (Ε.Υ.Ε.Δ) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (Ε.Υ.Ε.Δ) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων