ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εκτελεστικού/ής Διευθυντή/Διευθύντριας στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εκτελεστικού/ής Διευθυντή/Διευθύντριας στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)