ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στη Γενική Διεύθυνση EUROSTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στη Γενική Διεύθυνση EUROSTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής