ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στη Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DIGIT.A) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

PDF | PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στη Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DIGIT.A) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής