ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στη Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DIGIT.A) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

PDF | PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στη Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DIGIT.A) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής