ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως Εθνικού Εμπειρογνώμονα στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε.

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως Εθνικού Εμπειρογνώμονα στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε.