ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων και θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων και θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)