ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (European Union Agency for the Space Programme -EUSPA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (European Union Agency for the Space Programme -EUSPA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων