ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2023

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο παρακολούθησης των ναρκωτικών ουσιών και της εξάρτησης (ΕΜCDDA)

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο παρακολούθησης των ναρκωτικών ουσιών και της εξάρτησης (ΕΜCDDA)