ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο παρακολούθησης των ναρκωτικών ουσιών και της εξάρτησης (ΕΜCDDA)

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο παρακολούθησης των ναρκωτικών ουσιών και της εξάρτησης (ΕΜCDDA)