ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)