ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

PDF | ZIP | Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων