ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

PDF | ZIP | Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή