ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Διεθνών Κύκλων Σπουδών από (ΕΝΑ) και (IRA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προγράμματος Διεθνών Κύκλων Σπουδών από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ) και τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Διοίκησης (IRA) της Γαλλίας

Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνουμε για την για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Διεθνείς Κύκλους Μεγάλης διάρκειας σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ) της Γαλλίας και των Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης (IRA) για το έτος 2013, και σας πληροφορούμε ότι η διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από τις 10 Δεκεμβρίου 2012 και θα τελειώσει στις 18 Ιανουαρίου 2013.
Επιπλέον, σας διαβιβάζουμε επισυναπτόμενα τα κάτωθι έγγραφα προκειμένου να ενημερωθούν υποψήφιοι της υπηρεσίας σας:
1.Yπηρεσιακό πληροφοριακό σημείωμα σχετικά με την διοργάνωση της διαδικασίας προεπιλογής (στα ελληνικά)
2.Φάκελο υποψηφιότητας που θα συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (στα γαλλικά) και ο οποίος θα πρέπει να αποσταλεί έως τις 18 Ιανουαρίου 2013 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, υπ΄όψιν κου Siegfried MARTIN-DIAZ, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Σίνα 31, 106 80 Αθήνα.
3.Δύο έγγραφα προετοιμασίας για τη γραπτή εξέταση (ενημερωτικό φυλλάδιο και ένθετο « Η Γαλλία και οι θεσμοί της» (στα γαλλικά)
4.Δύο έγγραφα επικοινωνίας (ενημερωτικό φυλλάδιο «Διεθνείς κύκλοι σπουδών» σε γαλλική και αγγλική γλώσσα.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα ανωτέρω σχετικά έντυπα και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας: (www.minadmin.gov.gr)

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι προαναφερόμενοι κύκλοι σπουδών απευθύνονται σε υποψηφίους, οι οποίοι έχουν άριστο επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα ανακοίνωση σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.
Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον διευκρινήσεις απευθυνόμενοι στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, στην κα Mαρία-Χριστίνα Αγαπίου, Τμήμα Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας, τηλ.: 210 33 98 739 ή mél.: mcagapiou@ifa.gr