ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Εγκρίθηκαν χθες, στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, τα πρώτα μέτρα για την υποστήριξη Ελλάδας και Ιταλίας στην αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών. Για πρώτη φορά αποφασίζεται ένας επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Αυτό το σημαντικό πρώτο βήμα, σε συνδυασμό με την έκτακτη χρηματοδότηση και την υλικοτεχνική υποστήριξη των σχετικών υπηρεσιών της χώρας μας, θα μειώσει την ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και θα βελτιώσει τις συνθήκες υποδοχής και προστασίας των προσφύγων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις άλλες χώρες της ΕΕ.

Παρόλα αυτά, οι αριθμοί δεν είναι καθόλου ικανοποιητικοί. Τη στιγμή που στη χώρα μας έχουν εισέλθει κατά το 2015 σχεδόν 80.000 άτομα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, συμφώνησε στον εντελώς συμβολικό αριθμό μετεγκατάστασης 8.000 περίπου προσφύγων από την Ελλάδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανά έτος. Ο αριθμός αυτός δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τις πραγματικές ανάγκες, αλλά αποτελεί έστω μια αρχή για ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος της χώρας μας για δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών. Οι αντιδράσεις και η αναβλητικότητα που παρακολουθούμε εδώ και τρεις μήνες στο θέμα της εσωτερικής μετεγκατάστασης προσφύγων, ειδικά σε μια συγκυρία όπως η σημερινή, δείχνουν δυστυχώς πως η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα επιλεκτική σε ό,τι αφορά την ανάληψη ευθύνης.

Ακούμε τόσο καιρό ότι η κοινή γνώμη των ευρωπαϊκών κρατών «δεν αντέχει άλλους». Ξεχνούν μάλλον ότι υπάρχει και στην Ελλάδα κοινή γνώμη και λαός, ο οποίος μάλιστα δείχνει αλληλεγγύη στους πρόσφυγες ενώ δοκιμάζεται σκληρά από την οικονομική κρίση. Υπάρχει ένας πόλεμος που μαίνεται στη γειτονιά μας, και η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίζει να πιστεύει πως αυτός ο πόλεμος είναι πολύ μακριά για να την αγγίξει.
Η χώρα μας έχει αναλάβει περισσότερες ευθύνες από όσες της αναλογούν στο ζήτημα των προσφυγικών ροών, συμμορφούμενη πλήρως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο της αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού και του επιμερισμού ευθυνών. Καιρός να θυμηθεί και η Ευρώπη το ευρωπαϊκό της κεκτημένο.