ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Ανακατανομή προσωπικού για εύρυθμη λειτουργία των Δ.Υ.

PDF | Ανακατανομή προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών

Ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 33-34 του Ν. 4024 /2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27.10.2011) από 27-11-2011 και εξής, για την αυτοδίκαιη απόλυση, την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εργασιακή εφεδρεία και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, θέτουμε υπόψη σας τα εξής και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας:

Οι υποχρεωτικές αποχωρήσεις των υπαλλήλων από τις θέσεις στις οποίες υπηρετούν δεν θα πρέπει να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία των υπηρεσιών και ιδιαίτερα την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς τα δημιουργούμενα κενά μπορούν να καλυφθούν με υπαλλήλους είτε της ίδιας υπηρεσίας είτε άλλης υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την άμεση και επείγουσα ενίσχυση της κινητικότητας των υπαλλήλων με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή τους για την κάλυψη των αναγκών που τυχόν θα έχουν οι υπηρεσίες σε προσωπικό.

Στο πλαίσιο αυτό, για την κάλυψη των τυχόν αναγκών σε προσωπικό, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην άμεση μετακίνηση υπαλλήλων εντός του ίδιου φορέα (άρθρ. 66 Υπαλληλικού Κώδικα – ν. 3528/2007) μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο τα Υπουργεία στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν και οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την κάλυψη τυχόν κενών σε προσωπικό.

Ο Yφυπουργός
Κωνσταντίνος Ρόβλιας