ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

Ακύρωση Προκήρυξης θέσης Εθν. Εμπειρογνώμονα στην ΕΕ

PDF | DOC | Ακύρωση δημοσίευσης προκήρυξης μίας (1) θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ε.Ε ( με απόσπαση).

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, κατόπιν επικοινωνίας της υπηρεσίας μας με την Μ.Ε.Α , θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι ακυρώνεται η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα που αφορά στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP ) , Μονάδα G.4 , με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 23η Μαρτίου 2012 , η οποία περιλαμβάνεται στο με αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/19/2014, με ημερομηνία δημοσίευσης 25/1/2012 και με ΑΔΑ: ΒΟΧ7Χ-ΥΔΑ.

Τέλος σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : www.minadmin.gov.gr στην ενότητα: Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις.
Η υπηρεσία μας και η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

Συνημμένα: Αποστέλλεται/αναρτάται στον ανωτέρω αναφερόμενο ιστότοπο και το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/19/2014/25-1-2012 έγγραφό μας (ΑΔΑ :ΒΟΧ7Χ-ΥΔΑ).