ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

Αφάνεια

ΑΦΑΝΕΙΑ

Δικαιολογητικά :

• Τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κήρυξη της αφάνειας.
• Δημοσίευση περίληψης της απόφασης αυτής σε 2 εφημερίδες (όπου πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η κατοικία του αφάντου και αυτού που αιτήθηκε την κήρυξη της αφάνειας).
• Έκθεση επίδοσης.
• Αντίγραφο Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων.
• Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.

Συντάσσεται έκθεση αφάνειας και δηλώνεται από τον αιτηθέντα την κήρυξη της αφάνειας ή τον παραστάντα δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976.

Μετά τη δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης που κηρύσσει την αφάνεια, μπορούν να ασκηθούν όλα τα δικαιώματα που εξαρτώνται από τον θάνατο του αφάντου, σαν να είχε αποδειχθεί ο θάνατος

Για την άρση της αφάνειας ή την μεταβολή του χρόνου έναρξής της απαιτείται η έκδοση νέας τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες η μεταβολή καταχωρίζεται στο περιθώριο της αρχικής έκθεσης αφάνειας.