ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

Άδειες δημοσίων υπαλλήλων

Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στου δημοσίους υπαλλήλους βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

1.Εγκύκλιος 2008 για άδειες.
PDF | DOC | εγκύκλιος αρ. πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29.05.2008.
2.Εγκύκλιος 2007 για άδειες.
PDF | DOC | εγκύκλιος αρ. πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.05.2007.
Aρχείο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του τ. Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.