ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

15 εκατ. ευρώ σε Δήμους με στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης σε καταυλισμούς Ρομά της χώρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2023

 

15 εκατ. ευρώ σε Δήμους με στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης   σε καταυλισμούς Ρομά της χώρας

Ανοικτή  από σήμερα είναι η πρόσκληση για Δήμους στα όρια των οποίων υπάρχουν καταυλισμοί Ρομά για δράσεις μετεγκαταστάσεων, ανάπτυξης και επεκτάσεις δικτύων. Η πρόσκληση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης της κοινωνικής ομάδας των Ρομά, που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα με Δικαιούχους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού για την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής ένταξης τους.

Ο   Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας δήλωσε:  «Δίνουμε σάρκα και οστά σε έναν από τους πυλώνες της εθνικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά την περίοδο 2021-2030. Όπως είχαμε δεσμευτεί και στην πρώτη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, υπογράψαμε σήμερα την πρόσκληση για τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων (Ρομά)» ύψους 15 εκατ. ευρώ και συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις συνθήκες διαβίωσης για κάθε συμπολίτη μας, κυρίως για τους πιο ευάλωτους».

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης . Αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα μέσα από την πρόσκληση αυτή που έρχεται να συμπληρώσει τις άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για τη στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν περισσότερο ανάγκη. Είναι ακόμα ένα παράδειγμα κοινωνικής πολιτικής στην πράξη που υλοποιείται με τη συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των Ρομά στη χώρα μας».

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργος Σταμάτης  επισήμανε ότι: «Η κοινωνική ένταξη των Ρομά αποτελεί μια διαδικασία σύνθετη και πολυδιάστατη, ειδικότερα για τη χώρα μας. Η υλοποίηση  δράσεων μετεγκαταστάσεων και βελτίωσης  υποδομών σε καταυλισμούς Ρομά αποτελεί το πρώτο βήμα προς την επίτευξη του στόχου της νέας Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης της περιόδου 2021-2030 για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά για επαρκή και ποιοτική μη-διαχωρισμένη στέγαση, πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό και βασικές υποδομές. Απώτερος στόχος είναι η ενσωμάτωση των Ρομά στον αστικό ιστό και η συμπερίληψή τους στα κοινωνικά δρώμενα».

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τις εξής δυο δράσεις:

  1. Οργανωμένοι Χώροι Προσωρινής Μετεγκατάστασης: Είναι κατάλληλα οργανωμένοι χώροι που διατίθενται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) ή παραχωρούνται από ιδιώτες, για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα. Οι παρεμβάσεις αφορούν και στην παραχώρηση χρήσης οικίσκων σε οικόπεδα ιδιοκτησίας των ωφελούμενων με την έγγραφη συναίνεσή τους και με ταυτόχρονη παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών, για την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής ένταξης. Οι Οργανωμένοι Χώροι Προσωρινής Μετεγκατάστασης οργανώνονται ως ενιαίο σύμπλεγμα κοινωνικών οικιστικών μονάδων με τις απαιτούμενες προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις, τις απαιτούμενες υποδομές (αποχέτευσης, ύδρευσης, οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.), καθώς και άλλων τυχόν υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την υγιεινή και ασφαλή διαβίωση.
  2. Ανάπτυξη, αντικατάσταση ή/και επέκταση δικτύων υποδομής για τη Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης: Η δράση αναφέρεται στην ανάπτυξη, αντικατάσταση ή/και βελτίωση δικτύων υποδομής (π.χ. δίκτυο ακαθάρτων, δίκτυο ομβρίων, ΗΜ δίκτυα, συγκοινωνιακό δίκτυο, κ.ο.κ.) με σκοπό την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης του ωφελούμενου πληθυσμού Ρομά στις θέσεις που διαβιεί..Σε περίπτωση που η προσωρινή μετεγκατάσταση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της παραγράφου δεν είναι εφικτή λόγω έλλειψης διαθέσιμου και κατάλληλου χώρου, εγκαθίστανται στους οικισμούς προσωρινές ή κινητές μονάδες υγιεινής και ατομικής καθαριότητας με κοινόχρηστες τουαλέτες, κοινόχρηστα λουτρά και υποδομές πλύσης ιματισμού, είτε εντός της υφιστάμενης περιοχής εγκατάστασης αυτών είτε σε γειτονική δημόσια, δημοτική ή ιδιωτική έκταση. Τα δίκτυα κοινής ωφέλειας των οικισμών αναπτύσσονται, βελτιώνονται, αντικαθίστανται. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης αναφέρεται σε υφιστάμενους οικισμούς σε εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν εγερθεί νομικές ενστάσεις από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.