ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας του ν. 4795/2021 (Α΄62) – Διαδικασία ελέγχου αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο

PDF | Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας του ν. 4795/2021 (Α΄62) – Διαδικασία ελέγχου αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο