ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1719/26.01.2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ”ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 89 ΤΟΥ Ν. 3386/2005”


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 31 Ιανουαρίου 2011

 

 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί τις τελευταίες ημέρες από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γ. Ν. Ραγκούση, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε άκριτες νομιμοποιήσεις είτε μαζικές είτε και μεμονωμένες, όπως άλλωστε δεν έχει προχωρήσει σε καμία τέτοια νομιμοποίηση κατά τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες. Σε υλοποίηση της δέσμευσης αυτής, ο Υπουργός Εσωτερικών με απόφασή του, που υπεγράφη σήμερα, καταργεί την υπ ‘ αριθ. 1719/26.01.2009 (ΦΕΚ 91 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Παραπομπή υποθέσεων στην Επιτροπή του άρθρου 89 του ν. 3386/2005). Υπενθυμίζεται ότι με βάση την αυτή απόφασή του προηγουμένου Υπουργού Εσωτερικών, κ. Προκόπη Παυλόπουλου, οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν προβεί στην εξατομικευμένη νομιμοποίηση δεκαπέντε αλλοδαπών ως επί το πλείστον ιθαγενείας Μαρόκο, που είχαν εισέλθει και διέμεναν παράνομα στη χώρα και συγκεκριμένα στα Χανιά, για μόνον τον λόγο της κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει η υγεία τους κατόπιν απεργίας πείνας αυτών με αίτημα τη νομιμοποίησή τους.