ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ (Δ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2010)

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 5 Οκτωβρίου  2010

 

                                                     

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ (Δ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2010)

 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανακοινώνει τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Δ΄ Αναθεώρησης του έτους 2010 (Ιούλιος – Αύγουστος 2010)  :

 

 

 

Ø      Δήμοι που συμμετείχαν :  Συμμετείχαν 1028 ΟΤΑ (επί συνόλου 1034). Στο παρόν επισυνάπτεται :

§         πίνακας με τους 6 ΟΤΑ που δε συμμετείχαν στην αναθεώρηση για διάφορους λόγους.

Ø      Εκλογικό Σώμα : Μετά την ενσωμάτωση των μεταβολών της Δ’ Αναθεώρησης το εκλογικό σώμα ανέρχεται σε 9.809.177 (έναντι 9.827.457  της προηγούμενης αναθεώρησης). Η διαφορά (18.280 εκλογείς) οφείλεται στις διαγραφές θανόντων και διπλοεγγεγραμμένων από τους εκλογικούς καταλόγους .

Ανάλυση στα δύο φύλα :

Εξ αυτών 4.746.959 είναι άνδρες και 5.062.218 είναι γυναίκες.

 

 

Νέοι  Εκλογείς  :

 Οι νέοι εκλογείς (18αρηδες) που ενσωματώθηκαν στους καταλόγους μέχρι και την Δ’ αναθεώρηση 2010 είναι 112.552 (έναντι 113.100 των όλων των αναθεωρήσεων του 2009). Από αυτούς οι 110.904 έχουν ενσωματωθεί με ένδειξη νέος εκλογέας (18 ετών – γεννηθέντες 1992) και οι υπόλοιποι 1.648 ως νέοι εκλογείς λόγω άλλης αιτίας.

 

 

Διπλοεγγεγραμμένοι :

Οι ενημερωμένοι εκλογικοί κατάλογοι αυτής της αναθεώρησης περιέχουν:

1.            5.453 ζευγάρια διπλοεγγεγραμμένων σε δύο διαφορετικούς ΟΤΑ (έναντι 5.031 ζευγαριών της προηγούμενης αναθεώρησης). Σημειώνεται ότι 1.639 εξ αυτών δημιουργήθηκαν στην παρούσα αναθεώρηση λόγω μεταδημοτεύσεων, ενώ διαγράφηκαν 1.819 διπλοεγγεγραμμένοι που είχαν μεταδημοτεύσει.

2.            4.182 ζευγάρια διπλοεγγεγραμμένων γυναικών που είναι εγγεγραμμένες και με το πατρικό και με το συζυγικό επώνυμο στον ίδιο ή σε διαφορετικούς ΟΤΑ (έναντι 4.323 της προηγούμενης αναθεώρησης).

3.            Ύστερα από εφαρμογή νέων αλγορίθμων ταυτότητας, εντοπίστηκαν 3.890 νέα ζευγάρια διπλοεγγεγραμμένων στον ίδιο ΟΤΑ  με επώνυμα ή γένη παραποιημένα ή ανορθόγραφα (έναντι 4.652 ζευγαριών της προηγούμενης αναθεώρησης).

4.            228 ζευγάρια διπλοεγγεγραμμένων στον ίδιο ΟΤΑ (έναντι 311 της προηγούμενης αναθεώρησης). Ειδικά για την κατηγορία αυτή η Δ/νση σκοπεύει να επισημάνει στους ΟΤΑ να προχωρήσουν στη διαγραφή τους, με το έγγραφο που θα τους σταλεί με τα αρχεία της Δ’ Αναθεώρησης.

 

Ετεροδημότες :

Οι ετεροδημότες ανέρχονται σε 108.198 (έναντι 110.223 και 111.491 των προηγούμενων αναθεωρήσεων). Εμφανίζεται μια μείωση της τάξεως των 2.025 εκλογέων σε σχέση με τους ετεροδημότες της προηγούμενης αναθεώρησης.

 

 

Ø            Πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης : 

Σε ειδική βάση δεδομένων έχουν καταχωρηθεί και 15.224 (5.881 άνδρες και 9.343 γυναίκες) πολίτες της Ε.Ε. που συμμετέχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές καθώς και στις Ευρωεκλογές.

 

 

Ø      Ομογενείς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών:

Σε ειδική βάση δεδομένων έχουν καταχωρηθεί και 12.583 (9.559 άνδρες και 3.024 γυναίκες) ομογενείς και υπήκοοι τρίτων χωρών που θα συμμετέχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές. 

 

Από αυτούς οι 9.932 (8.158 άνδρες και 1.773 γυναίκες) είναι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών και 2.652 (1.401 άνδρες και 1.251 γυναίκες) είναι Ομογενείς.

 

 

 

Οι ενημερωμένοι εκλογικοί κατάλογοι θα δημοσιοποιηθούν προσεχώς μέσω του κόμβου του Υπουργείου στο διαδίκτυο ( www.ypes.gr ). Επίσης θα αναρτηθούν και τα στατιστικά στοιχεία στον ιστοχώρο του Υπουργείου και στην ενότητα :

“Εκλογές –> Εκλογικοί κατάλογοι και Εκλογικό Σώμα –> Εκλογικοί κατάλογοι Ελλήνων Πολιτών –> Δύναμη Εκλογικού Σώματος 2010”

καθώς επίσης και στην ενότητα :

“Εκλογές –> Εκλογικοί κατάλογοι και Εκλογικό Σώμα –> Εκλογικοί κατάλογοι Ομογενών και Υπηκόων Τρίτων Χωρών –> Δύναμη Εκλογικού Σώματος 2010”.

 

Ολοκληρώνεται η διαδικασία δημιουργίας οπτικού δίσκου (CD) για κάθε ΟΤΑ, με περιεχόμενο τους αναθεωρημένους καταλόγους του και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Οι οπτικοί αυτοί δίσκοι θα αποσταλούν μέσω της γραμματείας σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση των μεταβολών του επομένου διμήνου (Σεπτέμβριος  – Οκτώβριος  2010).