Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 66
 
Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Των κυριοτέρων προθεσμιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015


Στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης
Κατά την ψηφοφορία, δεν τίθεται στο ψηφοδέλτιο σταυρός προτίμησης υπέρ των υποψηφίων, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι εκλέγονται κατά τη σειρά που αναγράφονται στο συνδυασμό του κόμματος (λίστα). Σε περίπτωση όμως που τεθεί από εκλογέα σταυρός προτίμησης, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο, αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού
 
 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 Ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 9 και 33 Ν.4304/2014 (Α΄ 234), απαγορεύεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, να χορηγούν εισιτήρια για τη μετακίνηση των ετεροδημοτών ή να ναυλώνουν μεταφορικά μέσα. Η παράβαση της εκλογικής διάταξης επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις. Κατά μείζονα λόγο, απαγορεύεται η ανακοίνωση, η γνωστοποίηση και η με οποιοδήποτε τρόπο προβολή των ως άνω, μη νόμιμων, δραστηριοτήτων. 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η διάταξη του άρθρου 29 παρ. 3 του Συντάγματος και διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας και του υπαλληλικού κώδικα, επιβάλλουν στους δικαστικούς και θρησκευτικούς λειτουργούς, και στους δημοσίους υπαλλήλους να τηρούν τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας της Διοίκησης.

Πρόσωπα που κατέχουν δημόσιο αξίωμα ή υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης οφείλουν, ιδιαίτερα κατά την προεκλογική περίοδο, να απέχουν από δηλώσεις υποστήριξης υπέρ συγκεκριμένου κόμματος ή αποδοκιμασίας κόμματος, επικαλούμενοι τη δημόσια ιδιότητά τους