Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2015
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 66
 
Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Των κυριοτέρων προθεσμιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015


Στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης
Κατά την ψηφοφορία, δεν τίθεται στο ψηφοδέλτιο σταυρός προτίμησης υπέρ των υποψηφίων, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι εκλέγονται κατά τη σειρά που αναγράφονται στο συνδυασμό του κόμματος (λίστα). Σε περίπτωση όμως που τεθεί από εκλογέα σταυρός προτίμησης, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο, αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού