Τρίτη 30 Ιουνίου 2015
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
29/06/2015
(19/28-6-2015) Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

(21794/28-6-2015) Αναγκαία είδη διενέργειας Δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου 2015 - Εξεύρεση οικημάτων για χρήση τους ως καταστημάτων ψηφοφορίας

(21703/26-6-2015) Παροχή στοιχείων πραγματικού κόστους & απολογιστικών στοιχείων, μεταφερόμενων μαθητών Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας εκπαίδευσης από Περιφέρειες

(45354/29-6-2015) Παροχή διευκρινίσεων πληρωμής παραβόλων μετά την έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (65 Α΄)

(22039/29-6-2015) Εγγραφή στρατιωτικών υπηρετούντων ενόπλων δυνάμεων ή Λιμενικού Σώματος, προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος, σε εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών

(21798/28-6-2015) Αναγραφή κωδικών (συμβατικών) αριθμών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των στρατιωτικών

(21919/29-6-2015) Διαγραφή εκλογέων λόγω ανάκλησης των αποφάσεων καθορισμού της ιθαγένειάς τους

(18/28-6-2015) Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων ή Λιμενικού Σώματος, προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει της διεξαγωγής δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου 2015

(22040/29-6-2015) Χορήγηση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου 2015
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.