Παρασκευή 18 Απριλίου 2014
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
17/04/2014
(13-14/17-4-2014) Εγκύκλιοι διενέργειας εκλογών 18ης Μαΐου 2014, για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ &  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

(15/17-4-2014) Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων, προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας & Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μαΐου 2014

(14997/14-4-2014) Ψηφοφορία Ελλήνων ναυτικών στο εξωτερικό κατά τις εκλογές για ανάδειξη μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μαΐου 2014

(ΚΥΑ 15261/15-4-2014) Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(15338/16-4-2014) Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές

(Εγκύκλιος 12/17-4-2014) Παροχή οδηγιών ορθής εφαρμογής διατάξεων Κώδικα Μετανάστευσης & Κοινωνικής Ένταξης, παρ.11-12, άρθ.138, ν. 4251/2014

(15000/14-4-2014) Καθορισμός χρόνου & τρόπου υποβολής δήλωσης από στρατιωτικούς, υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικό Ελληνικής Αστυνομίας & Πυροσβεστικού Σώματος, άσκησης εκλογικού δικαιώματος

(15684/17-4-2014) Συγκρότηση & συμπλήρωση Τοπικών Επιτροπών Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων στις έδρες των νομών

(ΚΥΑ 15297/15-4-2014) Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών σε πλοία με ελληνική σημαία, που ναυλοχούν την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(Εγκύκλιος 11/16-4-2014) Τροποποιήσεις Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.4251/2014)

(15150/15-4-2014) Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010


Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.