MINISTRY OF INTERIOR

Wednesday 24 July 2024
MARRIAGES

Main electoral rolls per constituency 

CODE

CONSTITUENCY

MEN 

WOMEN 

TOTAL 

01

AITOLOAKARNANIA

123.024

125.513

248.537

02

ARGOLIDA

47.495

48.433

95.928

03

ARKADIA

67.924

69.433

137.357

04

ARTA

42.279

43.180

85.459

05

Α’ ATHINA

227.472

281.496

508.968

06

B’ ATHINA

645.631

724.713

1.370.344

07

NOMOS ATTIKIS

197.522

207.404

404.926

08 A’ PEIRAIAS

97.332

112.595

209.927

09 B’ PEIRAIAS

130.136

145.323

275.459

10 ACHAIA

132.933

139.532

272.465

11 VOIOTIA

54.349

56.911

111.260

12 GREVENA

23.683

23.232

46.915

13 DRAMA

57.735

60.981

118.716

14 DODEKANISA

87.088

86.621

173.709

15 EVROS

82.585

84.163

166.748

16 EVVOIA

100.983

103.955

204.938

17 EVRYTANIA

17.681

17.343

35.024

18 ZAKYNTHOS

21.041

21.934

42.975

19 ILEIA

90.389

91.974

182.363

20 IMATHIA

67.790

70.395

138.185

21 IRAKLEIO

119.414

123.938

243.352

22 THESPROTIA

29.888

29.727

59.615

23 A’ THESSALONIKI

234.015

265.304

499.319

24 B’ THESSALONIKI

127.578

134.516

262.094

25 IOANNINA

85.708

89.807

175.515

26 KAVALA

70.877

75.696

146.573

27 KARDITSA

70.921

71.242

142.163

28 KASTORIA

31.448

31.988

63.436

29 KERKYRA

51.976

56.272

108.248

30 KEFALLINIA

28.187

28.990

57.177

31 KILKIS

53.067

55.503

108.570

32 KOZANI

81.397

82.378

163.775

33 KORINTHIA

67.536

71.626

139.162

34 KYKLADES

59.495

61.884

121.379

35 LAKONIA

65.882

69.974

135.856

36 LARISA

122.183

127.300

249.483

37 LASITHI

33.902

35.136

69.038

38 LESVOS

64.796

70.849

135.645

39 LEFKADA

14.605

14.785

29.390

40 MAGNISIA

85.085

92.176

177.261

41 MESSINIA

102.080

108.973

211.053

42 XANTHI

53.805

56.951

110.756

43 PELLA

74.300

76.764

151.064

44 PIERIA

63.593

65.373

128.966

45 PREVEZA

33.677

33.686

67.363

46 RETHYMNO

34.738

35.749

70.487

47 RODOPI

56.100

60.375

116.475

48 SAMOS

25.705

26.710

52.415

49 SERRES

120.708

125.955

246.663

50 TRIKALA

76.994

77.404

154.398

51 FTHIOTIDA

76.170

80.735

156.905

52 FLORINA

42.020

42.896

84.916

53 FOKIDA

23.547

24.824

48.371

54 CHALKIDIKI

50.476

52.191

102.667

55 CHANIA

67.723

70.783

138.506

56 CHIOS

31.848

34.116

65.964

TOTAL

4.746.516

5.077.707

9.824.223

Electoral Body Differences between 2004-2007

CODE

CONSTITUENCY

MEN

WOMEN

TOTAL

01

AITOLOAKARNANIA

-655

-2.609

-3.264

02

ARGOLIDA

-84

-623

-707

03

ARKADIA

-976

-1.225

-2.201

04

ARTA

-837

-1.534

-2.371

05

A’ ATHINA

-15.642

-19.733

-35.375

06

B’ ATHINA

7.328

8.726

16.054

07

NOMOS ATTIKIS

15.601

16.829

32.430

08 A’ PEIRAIAS

-2.398

-4.830

-7.228

09 B’ PEIRAIAS

-1.269

-1.770

-3.039

10 ACHAIA

1.000

-943

57

11 VOIOTIA

82

-240

-158

12 GREVENA

-2

-204

-206

13 DRAMA

155

-224

-69

14 DODEKANISA

3.232

2.454

5.686

15 EVROS

-528

-249

-777

16 EVVOIA

1.266

369

1.635

17 EVRYTANIA

-189

-455

-644

18 ZAKYNTHOS

-294

-725

-1.019

19 ILEIA

-309

-1.672

-1.981

20 IMATHIA

440

-167

273

21 IRAKLEIO

3.162

3.033

6.195

22 THESPROTIA

366

116

482

23 A’ THESSALONIKI

4.801

5.519

10.320

24 B’ THESSALONIKI

9.098

9.574

18.672

25 IOANNINA

61

-1.181

-1.120

26 KAVALA

-268

-1.127

-1.395

27 KARDITSA

-1.183

-2.076

-3.259

28 KASTORIA

-80

1.048

968

29 KERKYRA

16

-731

-715

30 KEFALLINIA

-184

-706

-890

31 KILKIS

-90

186

96

32 KOZANI

579

271

850

33 KORINTHIA

1.130

736

1.866

34 KYKLADES

370

-286

84

35 LAKONIA

-983

-2.355

-3.338

36 LARISA

1.096

933

2.029

37 LASITHI

-231

-768

-999

38 LESVOS

-1.168

-1.686

-2.854

39 LEFKADA

54

-7

47

40 MAGNISIA

676

152

828

41 MESSINIA

-153

-999

-1.152

42 XANTHI

2.126

2.032

4.158

43 PELLA

55

-466

-411

44 PIERIA

1.484

1.236

2.720

45 PREVEZA

-50

-494

-544

46 RETHYMNO

172

64

236

47 RODOPI

1.370

1.159

2.529

48 SAMOS

61

-763

-702

49 SERRES

-581

-1.453

-2.034

50 TRIKALA

-526

-849

-1.375

51 FTHIOTIDA

-748

-1.413

-2.161

52 FLORINA

-23

-264

-287

53 FOKIDA

-913

-1.503

-2.416

54 CHALKIDIKI

1.715

1.732

3.447

55 CHANIA

1.649

854

2.503

56 CHIOS

186

-31

155

ΣΥΝΟΛΟ

28.967

662

29.629

New Voters (18 years old) of 2007 voting first time 

CODE

CONSTITUENCY

MEN

WOMEN

TOTAL

01

AITOLOAKARNANIA

7.048

6.783

13.831

02

ARGOLIDA

2.591

2.266

4.857

03

ARKADIA

2.652

2.607

5.259

04

ARTA

2.193

2.121

4.314

05

A’ ATHINA

8.984

8.563

17.547

06

B’ ATHINA

33.213

32.193

65.406

07

NOMOS ATTIKIS

11.632

11.160

22.792

08 A’ PEIRAIAS

4.415

4.193

8.608

09 B’ PEIRAIAS

6.669

6.340

13.009

10 ACHAIA

7.444

7.127

14.571

11 VOIOTIA

2.924

2.626

5.550

12 GREVENA

1.097

1.043

2.140

13 DRAMA

3.247

3.214

6.461

14 DODEKANISA

4.865

4.546

9.411

15 EVROS

4.383

4.416

8.798

16 EVVOIA

5.329

5.033

10.362

17 EVRITANIA

840

754

1.594

18 ZAKYNTHOS

885

960

1.845

19 ILEIA

4.905

4.544

9.449

20 IMATHIA

3.690

3.542

7.232

21 IRAKLEIO

7.176

6.783

13.959

22 THESPROTIA

1.704

1.578

3.282

23 A’ THESSALONIKI

14.985

15.015

30.000

24 B’ THESSALONIKI

7.485

7.259

14.744

25 IOANNINA

4.272

4.030

8.302

26 KAVALA

3.628

3.275

6.903

27 KARDITSA

3.782

3.550

7.332

28 KASTORIA

1.384

1.353

2.737

29 KERKYRA

2.533

2.345

4.878

30 KEFALLINIA

1.031

1.040

2.071

31 KILKIS

2.946

2.849

5.795

32 KOZANI

4.425

4.182

8.607

33 KORINTHIA

3.170

3.062

6.232

34 KYKLADES

2.706

2.638

5.344

35 LAKONIA

2.285

2.223

4.508

36 LARISA

6.525

6.528

13.053

37 LASITHI

1.793

1.748

3.541

38 LESVOS

2.521

2.394

4.915

39 LEFKADA

637

606

1.243

40 MAGNISIA

4.484

4.351

8.835

41 MESSINIA

4.564

4.361

8.925

42 XANTHI

4.175

3.907

8.082

43 PELLA

4.231

4.191

8.422

44 PIERIA

3.527

3.498

7.025

45 PREVEZA

1.889

1.731

3.620

46 RETHYMNO

1.981

2.013

3.994

47 RODOPI

3.611

3.508

7.119

48 SAMOS

1.025

959

1.984

49 SERRES

7.534

7.520

15.054

50 TRIKALA

3.948

3.864

7.812

51 FTHIOTIDA

3.904

3.665

7.569

52 FLORINA

1.702

1.639

3.341

53 FOKIDA

1.019

1.013

2.032

54 CHALKIDIKI

2.826

2.838

5.664

55 CHANIA

3.839

3.576

7.415

56 CHIOS

1.359

1.281

2.640

TOTAL

249.611

240.404

490.015

Voters wishing to vote in a municipality other than the one in whose electoral rolls they are registered (per prefecture of residence)

CODE

PREFECTURE

MEN

WOMEN

TOTAL

01

ATHINA

34.728

42.365

77.093

02

AITOLOAKARNANIA

168

203

371

03

ANATOLIKI ATTIKI

2.193

2.287

4.480

04

ARGOLIDA

100

143

243

05

ARKADIA

78

90

168

06

ARTA

54

70

124

07 ACHAIA

653

796

1.449

08 VOIOTIA

329

319

648

09 GREVENA

14

21

35

10 DRAMA

65

95

160

11 DYTIKH ATTIKI

596

626

1.222

12 DODEKANISA

763

855

1.618

13 EVROS

193

288

481

14 EVVOIA

301

344

645

15 EVRYTANIA

13

19

32

16 ZAKYNTHOS

67

73

140

17 ILEIA

134

129

263

18 IMATHIA

273

294

567

19 IRAKLEIO

503

582

1.085

20 THESPROTIA

61

67

128

21 THESSALONIKI

6.063

7.507

13.570

22 IOANNINA

224

327

551

23 KAVALA

200

211

411

24 KARDITSA

42

57

99

25 KASTORIA

43

67

110

26 KERKYRA

348

334

682

27 KEFALLINIA

72

77

149

28 KILKIS

65

90

155

29 KOZANI

136

160

296

30 KORINTHIA

360

373

733

31 KYKLADES

126

123

249

32 LAKONIA

54

67

121

33 LARISA

618

774

1.392

34 LASITHI

181

173

354

35 LESVOS

186

242

428

36 LEFKADA

21

32

53

37 MAGNISIA

377

444

821

38 MESSINIA

125

162

287

39 XANTHI

199

217

416

40 PEIRAIAS

3.302

3.934

7.236

41 PELLA

91

89

180

42 PIERIA

145

159

304

43 PREVEZA

118

148

266

44 RETHYMNO

157

202

359

45 RODOPI

135

196

331

46 SAMOS

100

160

260

47 SERRES

107

126

233

48 TRIKALA

56

89

145

49 FTHIOTIDA

219

254

473

50 FLORINA

46

74

120

51 FOKIDA

19

31

50

52 CHALKIDIKI

56

61

117

53 CHANIA

377

470

847

54 CHIOS

105

155

260

TOTAL

55.759

67.251

123.010

Voters wishing to vote in a municipality other than the one in whose electoral rolls they are registered (per constituency of origin)

CODE

CONSTITUENCY

MEN

WOMEN

TOTAL

01

AITOLOAKARNANIA

4.167

4.978

9.145

02

ARGOLIDA

263

394

657

03

ARKADIA

1.489

1.841

3.330

04

ARTA

2.254

2.530

4.784

05

A’ ATHINA

705

813

1.518

06

B’ ATHINA

1.090

1.309

2.399

07

NOMOS ATTIKIS

148

148

296

08 A’ PEIRAIAS

214

257

471

09 B’ PEIRAIAS

158

171

329

10 ACHAIA

1.063

1.369

2.432

11 VOIOTIA

284

415

699

12 GREVENA

814

915

1.729

13 DRAMA

811

1.024

1.835

14 DODEKANISA

807

1.044

1.851

15 EVROS

1.780

2.089

3.869

16 EVVOIA

568

806

1.374

17 EVRYTANIA

1.171

1.301

2.472

18 ZAKYNTHOS

316

403

719

19 ILEIA

2.159

2.668

4.827

20 IMATHIA

278

361

639

21 HRAKLEIO

1.141

1.307

2.448

22 THESPROTIA

1.309

1.357

2.666

23 A’ THESSALONIKI

741

935

1.676

24 B’ THESSALONIKI

235

308

543

25 IOANNINA

3.841

3.961

7.802

26 KAVALA

855

1.028

1.883

27 KARDITSA

2.031

2.329

4.360

28 KASTORIA

261

331

592

29 KERKYRA

1.013

1.176

2.189

30 KEFALLINIA

899

1.117

2.016

31 KILKIS

454

657

1.111

32 KOZANI

1.114

1.190

2.304

33 KORINTHIA

421

575

996

34 KYKLADES

1.223

1.706

2.929

35 LAKONIA

1.078

1.407

2.485

36 LARISA

815

1.067

1.882

37 LASITHI

705

860

1.565

38 LESVOS

1.837

2.212

4.049

39 LEYKADA

524

613

1.137

40 MAGNISIA

556

766

1.322

41 MESSINIA

2.360

3.191

5.551

42 XANTHI

419

515

934

43 PELLA

462

622

1.084

44 PIERIA

315

396

711

45 PREVEZA

1.357

1.515

2.872

46 RETHYMNO

901

1.072

1.973

47 RODOPI

381

447

828

48 SAMOS

541

751

1.292

49 SERRES

1.894

2.202

4.096

50 TRIKALA

1.412

1.644

3.056

51 FTHIOTIDA

957

1.265

2.222

52 FLORINA

317

373

690

53 FOKIDA

580

756

1.336

54 CHALKIDIKI

338

504

842

55 CHANIA

1.147

1.320

2.467

56 CHIOS

786

940

1.726

TOTAL

55.759

67.251

123.010