ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023

Θεσμικό πλαίσιο


Εγκεκριμένο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΕΣ 2021_2025

Οδηγίες Εφαρμογής Προγράμματος