ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Θεσμικό πλαίσιο


Εγκεκριμένο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΕΣ 2021_2025

Οδηγίες Εφαρμογής Προγράμματος