ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 20 Απριλίου 2024

ΘΘ-ΟργάνωσηςΛειτουργίαςΔήμων-Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις


Παροχή διευκρινίσεων επί των ήδη δημοσιευθέντων θεμάτων (μέσω ερωτήσεων – απαντήσεων). Υποχρέωση παροχής απαντήσεων δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην παρούσα ιστοσελίδα, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.


Ερωτήσεις – Απαντήσεις
  • κείμενο ερώτησης …………
 – κείμενο απάντησης ……..
  • κείμενο ερώτησης …………
 – κείμενο απάντησης ……..
  • κείμενο ερώτησης …………
 – κείμενο απάντησης ……..