ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

ΘΘ-ΟργάνωσηςΛειτουργίαςΔήμων-Δημοτικές Κοινότητες

Οι δημοτικές κοινότητες αποτελούν δομές ενδοδημοτικής αποκέντρωσης του δήμου, που διοικούνται από αιρετά όργανα με αρμοδιότητες για θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
09-02-2024 12261 Αιρετοί δήμων: καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις
26-01-2024 8050 Λειτουργία δημοτικών κοινοτήτων
21-04-2023 34066 Εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 (άρθρο 10 του ν. 5043/2023, Α’ 91)
21-08-2019 59846 Λειτουργία Κοινοτήτων
27-02-2007 17 Εκπροσώπηση προέδρου κοινότητας και κοινοτικών συμβούλων στην Γενική Συνέλευση των ΤΕΔΚ

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου