ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 20 Απριλίου 2024

Γνωστοποίηση διατάξεων


Στην παρούσα κατηγορία παρέχεται ενημέρωση για ποικίλες και διάφορες δημόσιες πολιτικές που αφορούν συνολικά την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων.