ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 20 Απριλίου 2024

ΔΠΣ-Εγκύκλιοι-Έγγραφα


Οι δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί αποτελούν δομές προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας που στόχο έχουν, εκτός των άλλων, να παρέχουν ποιοτική προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση, να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυxθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά καθώς και να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα σε χώρους ασφαλούς διαμονής.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
08-08-2023 66660 Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών
29-07-2023 Νόμος υπ’αριθμ. 5046 Νόμος υπ’αριθμ. 5046 – ΦΕΚ Α’ Αρ. Φύλλου 137
29-09-2022 63865 Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών
30-12-2021 97017 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 107 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251)
29-05-2020 33164 Επαναλειτουργία Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
24-04-2018 14016 Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι την 31η Ιουλίου 2018
11-12-2017 42412 Ενημέρωση για τις ρυθμίσεις του νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας ∆ημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
11-10-2017 34200 Ενημέρωση για τις ρυθμίσεις του π.δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων»

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
05-03-2024 21373 Συλλογή στοιχείων δυναμικότητας δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών και φιλοξενίας παιδιών

Πίνακας στοιχείων δυναμικότητας σταθμών και φιλοξενούμενων παιδιών