ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 25 Αύγουστος 2019

Σύσταση Δήμων (ν. 4600/2019)

Συχνές Ερωτήσεις

Εγκύκλιοι

Αρ. Πρ. 83    20.08.2019         Οργάνωση και Λειτουργία των συνιστώμενων δήμων του άρθρου 154 του Ν.4600/2019 (Α’ 43)

Αρχείο