ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Σύσταση Δήμων (ν. 4600/2019)

Συχνές Ερωτήσεις

Εγκύκλιοι

Αρ. Πρ. 83    20.08.2019         Οργάνωση και Λειτουργία των συνιστώμενων δήμων του άρθρου 154 του Ν.4600/2019 (Α’ 43)

Αρχείο

Αρ. Πρ. 96    29.08.2019         Οδηγίες σχετικά µε την κατάταξη – τοποθέτηση του προσωπικού των νέων δήµων και των νοµικών προσώπων από 1-9-2019 – κατάρτιση πάγιων ΟΕΥ- λοιπά θέµατα προσωπικού που ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4600/2019 (Α΄43)

Αρχείο