ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.3599/31.01.2014 (Β΄222) απόφασης «Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014»

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :11330
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :