ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019

Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των αιρετών αρχών των Δήμων και των Περιφερειών της Χώρας και των Ελλήνων μελών του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :20844
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :