ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Συμπλήρωση της αριθμ.οικ.21879/2011 (ΦΕΚ 1914 Β’) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 907/2011

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :24021
ΦΕΚ :B 1505
Διεύθυνση :