ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Συμπλήρωση συγκρότησης Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτους 2019

Αρ.Πρωτ. :36445
Διεύθυνση :

Αρχεία

Αρχείο