ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Νοέμβριος 2019

Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αρ.Πρωτ. :21203
ΑΔΑ :ΩΝΕ5465ΧΘ7-ΡΝΘ
Διεύθυνση :