ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019

Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, καθώς και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελώντου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :1025/15/63β
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :