ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους κατά τις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών τους καθώς και των Ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :19216
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :