ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Κοινοποίηση προεδρικού διατάγματος για τον ορισμό ημέρας ψηφοφορίας καθώς και πίνακα προθεσμιών κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαίου 2019 στα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε.

Αρ.Πρωτ. :31867
Διεύθυνση :