ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Καθορισμός τρόπου χρήσης χώρων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :10474
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :